Wat is logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep dat we terugvinden in de gezondheidszorg en het onderwijs. De logopedist richt zich op de preventie, het onderzoek, de behandeling en advies van stoornissen en beperkingen op vlak van spraak, taal, stem, slikken en gehoor.

Logopedie omvat de hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is niet enkel praten. Het staat voor vele uitingsvormen waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen.

Wat doet een logopedist?

De logopedist zal eerst een kennismakingsgesprek met u voeren om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Later wordt er een onderzoek uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten stelt de logopedist een individueel behandelingsplan op. Daarna is het de taak van de logopedist om therapie te geven met als doel de problemen of stoornissen te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Een logopedist geeft niet enkel therapie, maar geeft ook adviezen en informatie om de omgeving van de cliënt te begeleiden.

Een nauwe samenwerking met andere disciplines (leerkracht, kinesist, psycholoog, artsen, tandarts) is van groot belang om informatie te kunnen uitwisselen. Op deze manier kan de cliënt optimaal begeleid worden.

Waarom logopedie?

Communicatie staat centraal. Voor een goede overdracht van informatie zijn goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling van essentieel belang. Taal speelt ook een cruciale rol in het leren lezen, schrijven en rekenen.

Logopedie Silke Carlé

T: +32 498 74 22 02
E: info@silkecarle.be