Werkwijze

Na een doorverwijzing van het CLB, de school, NKO-arts, orthodont of op eigen initiatief kan je contact met ons opnemen. De volgende stappen worden doorlopen bij het opstarten van logopedie:

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt de problematiek besproken en de hulpvraag in kaart gebracht.
U krijgt informatie over de werking van de praktijk, de gebruikte tarieven en de terugbetalingsmogelijkheden. Er wordt een afspraak gemaakt voor het logopedisch onderzoek.

Indien u nog geen voorschrift ‘logopedisch bilan’ heeft, moet u eerst naar een geneesheer-specialist gaan (NKO, kinderarts, neuroloog, …). Dit voorschrift heeft u nodig om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren.
Bij taalstoornissen moet er ook een audiogram afgenomen worden door de NKO-arts. U dient dan ook bij een psycholoog langs te gaan voor een IQ-test. 

Onderzoek en adviesgesprek

Vervolgens vindt een uitgebreid diagnostisch onderzoek plaats. Afhankelijk van het probleem kan dit meerdere sessies in beslag nemen. Hiervan wordt een bilan gemaakt.
Na het onderzoek volgt een adviesgesprek. De testresultaten en de logopedische doelstellingen specifiek voor uw kind worden dan besproken. U krijgt het bilan mee waarin de resultaten van het onderzoek beschreven staan.

Indien therapie aangewezen is, bezorgt u het bilan aan de geneesheer-specialist die het voorschrift voor logopedische therapie zal invullen.

Therapie

Op basis van het individueel behandelplan tracht ik zo effectief en efficiënt mogelijk de achterstand bij te werken.

Er wordt veel aandacht besteed aan een nauwe samenwerking met de verschillende betrokken partijen (school, leerkracht, zorgcoördinator, CLB, ouders, partners, artsen, tandarts, orthodontist, kinesist,…). Een multidisciplinaire samenwerking kan het verloop van de therapie optimaliseren. Daarom wordt er regelmatig een overleg gepland met de verschillende disciplines. Dit overleg vindt uitsluitend plaats na goedkeuring van de patiënt of de ouder(s)/verzorger(s).

Er wordt enkel op afspraak gewerkt en met een vast uurrooster, al ben ik flexibel waar mogelijk. Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van uw kind. Het kan één of meerdere keren per week plaatsvinden. De duur van de behandelperiode varieert en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem en uw motivatie.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk. In bepaalde gevallen is de therapie aan huis of op school mogelijk.

Logopedie Silke Carlé

T: +32 498 74 22 02
E: info@silkecarle.be