Over mezelf

Hallo,

Mijn naam is Silke Carlé. In 2014 studeerde ik af aan de Arteveldehogeschool in Gent als logopediste. Ik volgde ook nog de opleiding audiologie, waarvoor ik twee jaar later het diploma behaalde. Daarna ging ik onmiddellijk aan de slag als zelfstandig logopediste en audiologe in een groepspraktijk in Affligem. Na enkele jaren ervaring, waagde ik de sprong om alleen te starten.

Een groot deel van het cliënteel betreft kinderen met leerstoornissen. Daarom heb ik besloten mij hier verder in te verdiepen en te specialiseren op vlak van onderzoek en begeleiding. In juni 2022 slaagde ik voor de tweejarige specialisatie ‘Postgraduaat Leerstoornissen’, eveneens aan de Arteveldehogeschool in Gent. 

Ik ben lid van de VVL, Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, en volg regelmatig bijscholingen en vormingen. Ik vind het belangrijk om op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen op gebied van onderzoek en behandeling.

Gevolgde bijscholingen:

  • Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen  (2023)
  • Postgraduaat leerstoornissen  (2021-2022)
  • Lezen en spelling met Taal in Blokjes  (2022)
  • Fonologie in de praktijk  (2021)
  • Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfasie  (2018)
  • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen  (2017)

Logopedie Silke Carlé

T: +32 498 74 22 02
E: info@silkecarle.be