Tarieven

Om terugbetaling van logopedische verstrekking aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van de resultaten van dit bilan zal de adviserend geneesheer bepalen of u recht heeft op terugbetaling via het RIZIV (verplichte verzekering) of de aanvullende verzekering.

 

 

Terugbetaling via het RIZIV (verplichte verzekering)

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van uw ziekenfonds, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meerderheid van de stoornissen worden terugbetaald via de verplichte verzekering. 
Dit zijn de tarieven: 

Aanvangsbilan
30 min.

Tarief: €55
Terugbetaling: €26,44
Remgeld: €28,56

Behandeling
30 min. 

Tarief: €38
Terugbetaling: €22,98
Remgeld: €15,02

Behandeling
60 min. 

Tarief: €76
Terugbetaling: €46,20
Remgeld: €29,80

*Sommige patiënten hebben recht op verhoogde tegemoetkoming. Raadpleeg uw ziekenfonds.

Aanvullende verzekering

Indien er geen terugbetaling mogelijk is vanuit deze verplichte ziekteverzekering, is er in bepaalde gevallen nog wel een aanvullende tegemoetkoming voorzien vanuit uw ziekenfonds. Deze terugbetaling varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds.
Raadpleeg uw ziekenfonds voor meer informatie. 

 

Betalingen

De logopedische prestaties worden maandelijks gefactureerd. Op het einde van iedere maand ontvangt u de factuur.
De rekening wordt via overschrijving betaald. Facturen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst betaald worden.
Worden de facturen niet binnen de vooropgestelde termijn voldaan, dan worden op de volgende factuur administratiekosten aangerekend. Wanneer de factuur niet voldaan is tegen de volgende maand, dan zal de therapie stopgezet worden tot de betaling ontvangen is.  

De rizivnota’s worden meegegeven wanneer de betaling in orde is. 

Afwezigheden

Er wordt verwacht dat de gemaakte afspraken gerespecteerd worden. Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verwittig dan minstens 24 uur op voorhand. Zo niet, wordt de gereserveerde tijd aangerekend. U kan steeds verwittigen via mail, telefoon of sms.

Voor een gunstig therapieverloop is het van belang dat u regelmatig aanwezig bent. Tracht dan ook langdurige afwezigheden te voorkomen.

 

Logopedie Silke Carlé

T: +32 498 74 22 02
E: info@silkecarle.be