Het gehoor

Werking van het gehoor

Ons oor kan opgedeeld worden in drie delen:

1.  Buitenoor (auris externa): Het binnenoor is het uitwendige deel van ons oor. Dit wordt gevormd door de oorschelp en de gehoorgang. Onze oorschelp vangt de geluidstrillingen op en stuurt deze via de gehoorgang door naar het trommelvlies.

2.   Middenoor (auris media): Het middenoor begint bij het trommelvlies. Het trommelvlies geeft de geluidstrillingen door aan onze drie gehoorbeentjes (hamer, aanbeeld, stijgbeugel). Zij zetten de geluidstrillingen om in mechanische trillingen en geven deze op hun beurt door aan het binnenoor.

3. Binnenoor (auris interna): Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis (cochlea) en de gehoor- en evenwichtszenuw. Het slakkenhuis zet de mechanische trillingen om in zenuwimpulsen. Deze impulsen gaan via de gehoor- en evenwichtszenuw naar de hersenen. Daar wordt het geluid verwerkt en waargenomen.

Gehoorverlies

Ons gehoor neemt af naarmate we ouder worden, maar er kunnen ook andere oorzaken van gehoorverlies zijn. Denk maar aan lawaaischade, ziekte, erfelijkheid, … .

Er zijn verschillende soorten gehoorverlies, afhankelijk van de plaats in het oor waar het probleem zich voordoet:

 • Geleidingsverlies/transmissieverlies: Dit is het gevolg van een probleem met het uitwendig oor of het middenoor. De geluidstrillingen worden niet meer doorgegeven aan het binnenoor waardoor een verminderd gehoor ontstaat. Meestal gaan deze problemen vanzelf weg. Indien niet, kan dit opgelost worden door buisjes te plaatsen of door het oor schoon te maken.
 • Perceptief gehoorverlies: Dit is het gevolg van een probleem in het slakkenhuis of de gehoorzenuw. Bij dit type gehoorverlies kan een hoorapparaat helpen.
 • Gemengd gehoorverlies: Dit is een combinatie van een geleidingsverlies en een perceptief gehoorverlies.

   

Om het soort gehoorverlies vast te stellen, wordt er een gehoortest uitgevoerd. De luisteraar zet een koptelefoon op het hoofd waarlangs verschillende tonen worden aangeboden. De tonen hebben steeds een andere frequentie en luidheid. Elk oor wordt apart getest aangezien het gehoorverlies per oor verschillend kan zijn.

Gehoorverlies wordt uitgedrukt in ‘decibels Hearing Level’ of dBHL:

 • Normaal gehoor =  <20 dBHL
 • Licht gehoorverlies = 20-40 dBHL:  Zachte geluiden zullen minder goed gehoord worden. Het spraakverstaan in achtergrondlawaai kan soms moeilijk zijn.
 • Matig gehoorverlies = 41-70 dBHL:  Zachte geluiden zijn niet meer hoorbaar. Spraakverstaan in achtergrondlawaai is moeilijk.
 • Ernstig gehoorverlies = 71-90 dBHL:  U kan personen uit uw omgeving enkel verstaan wanneer ze heel luid spreken. Groepsgesprekken voeren is niet meer mogelijk.
 • Zeer ernstig gehoorverlies = >91 dBHL:   Enkel erg luide geluiden zijn nog hoorbaar. Communiceren is niet meer mogelijk.

Gehoorschade door lawaai

Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan het gehoor tijdelijk of permanent beschadigen. Er treedt dan gehoorverlies op in de hoge tonen.
Gehoorschade door lawaai gaat vaak samen met oorsuizen of tinnitus. Bij tinnitus ervaart iemand geluid, zonder dat daarvoor een externe geluidsbron wordt gevonden. Je hoort dan een pieptoon, ruis, gefluit, gezoem of gebrom  in één of beide oren. Het geluid verschilt per persoon qua aard, volume en toonhoogte. Tinnitus kan tijdelijk zijn of blijvend van aard. Tinnitus komt relatief veel voor.
Het is dus heel belangrijk om de oren te beschermen.
Indien u graag meer info wenst over gehoorbescherming op maat, mag u steeds contact opnemen.

Symptomen van gehoorverlies

 • U hoort dat anderen aan het praten zijn, maar u begrijpt niet wat er gezegd wordt. Dit kan ervoor zorgen dat u zich buitengesloten voelt.
 • Uw omgeving wijst u erop dat de radio en televisie heel luid staan. 
 • U moet regelmatig om herhaling vragen. 
 • U vindt het lastig om gesprekken te volgen in achtergrondlawaai. 
 • U vindt het moeilijk om geluiden te lokaliseren. 
 • Er zijn veel geluiden die u niet meer kan horen, zoals het fluiten van de vogels. 

 

Zijn deze symptomen herkenbaar? Dan kan u bij mij terecht voor een gratis hoortest. Uw gehoor zal uitgebreid in kaart worden gebracht. Daarna worden de resultaten besproken en krijgt u gepersonaliseerd advies.

Hoorcentrum Silke Carlé

Opwijksesteenweg 17, 9310 Moorsel

T: +32 498 74 22 02
E: info@silkecarle.be